Tirgus ekonomika

Kapitālisms ir tirgus ekonomikas sistēma, kuras pamatā ir privātīpašums. Kapitāls nepieder ne valstij, ne kādai kopienai, bet gan indivīdiem.

Tas noved pie monopolu veidošanās. Kad tirgū valda monopols, ir ļoti grūti jaunam komersantam iekarot tirgu, jo tajā jau valda noteikts produkts. Korporāciju peļņa sasniedz jaunus augstuma līmeņus un sapnis, ka katrs var ar savu ideju un centību vairot savus iekrājumus arvien vairāk izskatās tikai pēc sapņa. Liekas, ka kapitālisma ideja, kurā katrs var kļūt bagāts, ir patiess tikai dažiem. Lielākā daļa cilvēku stādā tas ir investē savu laiku, lai palielinātu peļņu cilvēkiem, kam ir kapitāls, tas ir nauda, īpašumi, privātie līdzekļi. Savukārt tie pie kā strādā citi, savu peļņu tālāk investē sava biznesa attīstībā. Biznesa īpašnieki savas peļņas palielināšanai būs gatavi arī samazināt algas, iepirkt lētākas izejvielas, atlaist darbiniekus un strādāt pie produktu reklāmas vairāk, kā pie tā kvalitātes.

Ekonomiku mēdz saukt par kapitālisma kodolu, ekonomikas izaugsme ir galvenais stimuls kapitālismā. Ekonomikas izaugsme sevī iekļauj ne tikai peļņas palielināšanu, bet arī izdevumu samazināšanu, ražošanas efektivitātes palielināšanu un veiksmīgāku risinājumu atrašanu. Visur kapitālisms nav vienāds, katra valsts atsevišķi ir izstrādājusi savu pieeju kapitālismam. Atšķiras apmērs kādā katra valsts iejaucas brīvajā tirgū un cik lieli nodokļi tiek uzlikti atsevišķām svērām. Lai arī tā tiek bieži kritizēta, tomēr nav vēl atrasta ekonomiskā sistēma, kas mūsdienās sniedz veiksmīgāku ekonomisko attīstību.

Mūsdienās īstas alternatīvas kapitālismam nemaz nav, citas sistēmas ir, vai nu izgāzušās, vai novecojušas, tāpēc katram noteikti der iemācīties kā vislabāk izmantot brīvā tirgus apstākļus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.