Studējošā kredīts

Studējošā kredīts ir paredzēts ikmēneša studenta iztikas izdevumu segšanai. Studējošo kredīta apmērs vienam studentam mēnesī nepārsniedz EUR 170.75, tas tiek izmaksāts ik mēnesi uz Jūsu bankas kontu.

Izņēmumi ir izņemot jūlijs un augusts. Tieši tāpat, kā par valsts galvotu studiju kredītu, arī par valsts galvotu studējošo kredītu studiju laikā un 11 mēnešu laika posmā pēc diploma iegūšanas Jūs maksāsiet tikai procentus, savukārt un ar 12 mēnesi pēc studiju beigšanas, kopā ar kredīta procentiem būs jāsāk atmaksāt arī kredīta pamatsumma.

Lai saņemtu studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu, ir nepieciešams vienas personas galvojums, Latvijas iedzīvotājs, kas apņemas pildīt saistības pret kreditoru, ja pats kredīta ņēmējs tās nespēs pildīt. Taču ne katrs var būt galvotājs, jo arī šajā ziņā ir daži priekšnosacījumi. Galvotāja vecuma robeža ir no 18- 65 gadiem. Galvotājam jābūt regulāriem ikmēneša ienākumiem vismaz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā un galvotājs drīkst galvot tikai par viena studenta  gan studiju, gan studējošā kredītiem.

Izņēmums pieļaujams, ja galvotāja ikmēneša atalgojums ir vismaz minimālā alga reizināta ar galvojamo skaitu un augstākais, kam piekrīt kreditori, galvotāja kopēja kredītu summa nepārsniedz 40 % no viņa ienākumiem. Galvotājs nav nepieciešams kredītiem, kurus izsniedz bāreņiem vai bez abu vecāku aizgādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam. Studentiem iespējams saņemt arī studentu komerckredītu. Ja esat paņēmis studiju vai studējošo komerckredītu, Jums arī studiju laikā būs jāmaksā kredītu procenti un 3-4 mēneši pēc studiju pabeigšanas, jāsāk maksāt arī pamatsumma. Jārēķinās arī ar lielāku procentu likmi, kā valsts galvotajiem kredītiem.

Jebkurā gadījumā, noteikti sākumā nepažēlojiet savu laiku un enerģijas resursus un mēģiniet noformēt valsts garantētu studiju kredītu un tikai tad, ja Jums kāda iemesla dēļ ir atteikums no potenciālā kreditora izmantojiet studiju komerckredīta iespēju. Lai Jums veiksmīgas studijas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.