Komandējuma nauda

Ministru kabineta noteikumi nr. 969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējumiem, komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem. Lai varētu noformēt tā saukto komandējuma naudu, nepieciešams ar vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka nosūtījums uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu.

Ar komandējumiem saistītos izdevumus atlīdzina darba devējs, bet ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apliek summas, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikumos minētās summas. Par atlīdzināmajiem uzdevumiem tiek uzskatīta komandējuma dienas nauda (tā kompensē papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā, piemēram, ēdināšanu, dažādus pakalpojumus). Ja brauciens noritējis Latvijas Republikā, dienas nauda ir seši eiro. Dienas nauda, atrodoties komandējumā ārzemēs, variējas. Papildus tiek kompensēti radušies izdevumi, kas darba specifikas dēļ rodas ceļā (dažādi transporta izdevumi – pārbraucieni ar dažādiem transporta līdzekļiem, degviela, transporta apdrošināšana), autostāvvietas, bagāžas pārvadāšana, dokumentu noformēšana komandējuma laikā, izdevumi par naktsmītni (viesnīcu), apdrošināšanas polises.

Ja darba brauciena laikā gadās saslimt, darbiniekam par slimības laiku izmaksā pārejošas darbnespējas pabalstu, slimības dienas neiekļaujot komandējuma laikā vai darba brauciena laikā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem uzņēmums vai pašvaldības iestāde drīkst izstrādāt pati savus noteikumus, kādā kārtībā tiek atmaksāti komandējumā radušies tēriņi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.